wuměłski nawod | WudworWuměłski nawod


Georgi Marinov


Georgi Marinov

 • narodźi so 1962 w Sofia (Bołharska)
 • wopyt statneje rejowanskeje šule w Sofia
 • wopyt instituta za hudźbny a choreografiski kader Sofia
 • bě baletny rejowar:
  • w měsćanskej operje Russe
  • w hudźbnym dźiwadle Sofia
  • w němskej rejwanskej kompaniji Neustrelitz
  • w Serbskim ludowym ansamblu Budyšin
 • wot 1994 samostatny rejowanski pedagoga a choreograf mnohich skupinow a hudźbnych šulow kónčiny
 • wuhotowa "Steptanz"-dźěłarnički mjezdruhim z T.Fletsher, S.Weber, B.Bafalino, V.Cuno, B.Proedel, K.Delius a druhimi
 • wot 2007 nawoda Steptanz-skupiny Techniskeje uniwerzity Drjezdźany „eart Step Makers“
 • załoži 2008 folklornu skupinu za balkanowe reje w Drjezdźanach
 • sobuorganisator „Balkanalije“Jan Kozelnicky


Jan Kozelnicky

 • narodźi so 1973 w Zvolen (Słowakska)
 • wopyt rejowanskeho konserwatorija w Bratislavje
 • bě rejowar pola:
  • SLUK (Slovenský l´udový umelecký kolektiv)
  • wójskeho ansambla Słowakskeje
  • w hudźbnym dźiwadle „Nova Scena“ w Bratislavje
  • Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin
 • samostatny rejowanski wučer a choreograf, mjez druhim pola Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor z.t. a Rejowanskeho ansambla „Přečelstwo“ w Choćebuzu
 • wot 2011 rejowanski wučer dorostoweho studija SLA Budyšin; sobunawoda dźěćaceje rejowanskeje skupiny „Łužičanka“, přewjedźenje cyłodnjowskich poskitkow na wjacorych šulach horneje a delneje Łužicy
 • projekte dźěło mjez druhim z Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom Budyšin (na přikład pola Bühnenball, lěćneho dźiwadła, dźěćaceho musikla a podpěra dźiwadłowych dorostowych skupin) a sobuskutkowanje pola MFF „Łužica“Kornel Kolembus


 • narodźi so 1974 w Hnusta-Likier (Słowakska)
 • wotzamkny 1992 na rejowanskim konserwatoriju w Bratislavje jako rejowar a rejowanski pedagoga
 • bě rejowar pola:
  • Kumštlerskeho ansambla „Lúčnica“
  • Słowakskeho ludoweho ansambla
  • Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin
 • bě rejwanski wučer na hrodźe Elmau
 • wot 2003 samostatny rejowanski wučer a choreograf
 • hač do 2011 baletny mišter pola SLA Budyšin
 • wot 2012 prawidłowny hóstny choreograf pola Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor z.t.