hercy | WudworHercy


Naša instrumentalna skupina załoži so, kaž tež skupina Přezpólni, w lěće 2006. Z dwěmaj wiolinomaj a jednym kontrabasom přewodźa wona husto našich spěwarjow ale tež rejowarjow při swojich wustupach. W repertoire skupiny namakamy mjez črjódu serbskich ludowych spěwow tež mnoho pěsnjow ze susodnych słowjanskich krajow.